Att vara lärare eller förälder utan att vara klar över vad orden resulterar i är förödande för barnen.
Ord är självgenererande och det är helt avgörande hur vi ger beröm. Abstrakt beröm ger sämre resultat

Hur vi berömmer gör skillnad

Hur stärker du dina barn?Denna film på 2 minuter gör forskningsinsikter om beröm och mindset enkla att förstå och använda sig av. Detta är verkligen värt att dela med andra föräldrar. Hur vi väljer att berömma våra barn har stark inverkan på deras val och förhållningssätt i livet.

Publicerat av Growingminds den 21 maj 2017

 

← Tillbaka