HUR GÖR VI NÄR VI STÄLLS INFÖR KOMPLEXITETEN?

Atul Gawande har studerat denna fråga med en kirurgens precision. Han delar det som han har funnit vara nyckeln: Att ha en bra coach för att ge en mer exakt bild av vår tillvaro, för att skapa tankar som fungerar och att bryta våra mönster och sedan stötta oss i att...

läs mer

ÄR DET DIN MENING ATT STRESS ÄR FARLIGT

Titta då på detta TED talk ”Hur du gör stress till din vän (Kelly McGonigal)” Utgångspunkten för stress är helt avgörande, Kelly är lysande i sin redogörelse för utgångspunkten för stress. Detta är ytterst värdefullt att du greppar och det kommer att ändra på hela din...

läs mer

INTEGRITET

Det är helt avgörande att stå vid sitt ord och greppa vad det kan ställa till med om man inte gör det. https://vimeo.com/71981822  

läs mer

FEL ORD DÅ UTEBLIR RESULTATEN

Att vara lärare eller förälder utan att vara klar över vad orden resulterar i är förödande för barnen. Ord är självgenererande och det är helt avgörande hur vi ger beröm. Abstrakt beröm ger sämre resultat...

läs mer

ORDETS KRAFT!

Vi är oklara över vad orden resulterar i. Ord är självgenererande, vad menas med självgenererande, Jo det blir som vi säger, så vad har du sagt? Lyssna här till Mukammed Qahtani. Han blir vald till årets internationella talare hos Toastmasters International.  ...

läs mer

SKAPA FRÅN INTET

I fall du skulle skapa från något, ändrar du bara på något. Ska du skapa något nytt, krävs att du börjar med ett blankt blad och skapar från intet.

läs mer

MASSARU EMOTO

Följ länken för att ta del av den Japanska forskaren Massaru Emoto`s experiment när han utsätter ris för ord. Vi kan konstatera att ord är självgenererande och ytterst kraftfulla. Pröva gärna själv, du kommer att bli förvånad vad orden kan ställa till med....

läs mer

ALLA RESULTAT BEHÖVER MÄTAS 

För att ett resultat ska inträffa krävs det att det går att mäta. Allt som ska resultera i något behöver mätas. Utan att mäta så kan det bli vad som helst utom det som det ska resultera i. Då dyker garanterat  de oönskade resultaten upp.

läs mer

STÄDPROCESSEN ÖPPNAR FRAMTIDEN

För att framtiden ska dyka upp krävs att vi städar i tillvaron. Avstår vi att städa dyker inte framtiden upp, då dyker historien upp och där finns intet att hämta. Framgångsrika personer städar upp till 80% av sin verksamma tid.

läs mer

MED FORM FÖLJER RESULTAT

Uteblir resultatet så är det en formfråga, det är fel på formen. Sörsta resultatet inträffar när man börjar med slutet först. Så vilken form praktiserar du?

läs mer

DET FINNS TRE SORTES SPRÅK HÄR PÅ JORDEN

PRAT, DISKUSSION OCH SAMTAL PRAT. Av allt som sägs är 90% PRAT , prat är utan värde. det är med andra ord värdelöst. DISKUSSION är det man ägnar sig åt i Riksdagen. Politikerna  saknar förmågan att vara överens. DISKUSSION kommer från Latinets "discutare", där...

läs mer