företagsCoaching

ETT NYTT STEG

Grundläggande villkor för deltagande är att ha deltagit och fullföljt programmet “TRE NYCKLAR TILL ATT LYCKAS”

Vi betraktar detta program som ett av de kraftfullaste ledarskaps-programmen som är tillgängliga för företag och organisationer i dag. Vi menar att detta är den största utmaningen den firma/organisation där ni verkar någonsin har ställts inför.

OMFATTNING

Programmet är uppsatt som förberedelse under ca två till tre veckor beroende på antal deltagande spelare från företaget/organisationen samt fem programdagar. Heldagar med start kl. 09.00-17.00 hos klient, fördelade över programperioden 12 månader.

Därutöver ingår det fulla stöd som krävs för att deltagarna som helhet ska nå sina gemensamma utmaningar i tiden under perioden via telefon coaching.