företagsCoaching

VAD ÄR FÖRETAGSCOACHING?

Är företagscoaching det effektivaste ”verktyget” för största möjliga utdelning med minsta möjliga insats?

Tveklöst ja, säger de, som haft professionell företagscoaching som stöd inför sina utmaningar.

Resultaten över en 20-årsperiod överträffar alla tänkbara förväntningar!

Personlig utveckling och egen insikt är helt avgörande för hur motiverad du som chef och dina medarbetare är.

Det är idag allt fler ledande chefer som menar att de flesta utbildningssatsningar bara skrapat på ytan av isberget, när det gäller ledarskapsbehov och skolning av medarbetare i en allt komplexare omvärld.

Amerikanerna är föregångare när det gäller företagscoaching. Sedan 80-talet har det växt sig allt starkare utifrån att det tydligt går att visa upp fantastiska resultat för individer, företag och organisationer som nyttjat företagscoaching som stöd för sina utmaningar.

Undersökningar från USA visar att return of investment ligger i snitt på sex till åtta gånger pengarna genom att nyttja företagscoaching i verksamheten.

Nu kan vi se ett tydligt trendbrott och en mognad på marknaden där fler och fler är sugna på utmaningarnas natur.

Företagscoaching – En ytterst effektiv process

Att processen företagscoaching är så effektiv beror på att den är uppbyggd på ett helt annat sätt än traditionell ledarskapsutveckling. Coachen är ingen rådgivare i vanlig mening.

En coach arbetar med i huvudsak tre verktyg:

Frågor, påståenden och erbjudanden

som öppnar upp för ny framtid, riktar kraften framåt och stänger historien bakåt.

Det är coachens funktion.

Vår utgångspunkt är ord.

Vi är våra ord varken mer eller mindre.

Vi ordar oss fram i vår tillvaro. Är vi oklara över orden och vad de resulterar i så inträffar de oönskade resultaten.

Vi skapar med våra ord. Ord har samma natur – och olika egenskaper långt bortom vad vi har klart för oss. Det snabbaste sättet att få ordning på resultaten är att rikta upp vårt språkande. Avgörande är att klara ut vad orden förorsakar. Ord är självgenererande.

TRE NYCKLAR är vårt grundläggande program. Anmäl dig till vårt program 3 nycklar.