företagsCoaching

ATT VARA LEDARE

Grundläggande villkor för deltagande är att ha deltagit och fullföljt programmet
“TRE NYCKLAR TILL ATT LYCKAS”

VAD SKAPAR EN LEDARE?

Personlig utveckling sker inte per automatik.  
Vad är det som gör en ordinär ledare till en extra ordinär ledare?
I detta program täcker vi tillsammans av vad som saknas för att vara en
extra ordinär ledare.

NYCKELN TILL ATT SKAPA LEDARE

Programmet är utformat för att ge deltagarna faktisk tillgång till att vara ledare och effektivt utöva ledarskapet på en helt ny nivå. Att vara ledare handlar om att förverkliga en framtid som annars inte skulle kunna dyka upp.

Vi täcker tillsammans av de fyra grundläggande faktorerna som krävs för att vara en extra ordinär ledare och att utöva ett effektivt ledarskap.

ATT VARA LEDARE

Detta program är skapat och uppsatt som en tvådagars workshop med förberedelser i ca en vecka. Det vänder sig till ledare som är ytterst angelägna om att lyckas som ledare.

En grundförutsättning är att man som ledare gillar utmaningar och dess natur. En äkta utmanings natur är orimlig, med det inte sagt att den är omöjlig.