För att framtiden ska dyka upp krävs att vi städar i tillvaron. Avstår vi att städa dyker inte framtiden upp, då dyker historien upp och där finns intet att hämta. Framgångsrika personer städar upp till 80% av sin verksamma tid.
← Tillbaka