HUR GÖR VI NÄR VI STÄLLS INFÖR KOMPLEXITETEN?

Atul Gawande har studerat denna fråga med en kirurgens precision. Han delar det som han har funnit vara nyckeln: Att ha en bra coach för att ge en mer exakt bild av vår tillvaro, för att skapa tankar som fungerar och att bryta våra mönster och sedan stötta oss i att...

ÄR DET DIN MENING ATT STRESS ÄR FARLIGT

Titta då på detta TED talk ”Hur du gör stress till din vän (Kelly McGonigal)” Utgångspunkten för stress är helt avgörande, Kelly är lysande i sin redogörelse för utgångspunkten för stress. Detta är ytterst värdefullt att du greppar och det kommer att ändra på hela din...