INTEGRITET

Det är helt avgörande att stå vid sitt ord och greppa vad det kan ställa till med om man inte gör det....

FEL ORD DÅ UTEBLIR RESULTATEN

Att vara lärare eller förälder utan att vara klar över vad orden resulterar i är förödande för barnen. Ord är självgenererande och det är helt avgörande hur vi ger beröm. Abstrakt beröm ger sämre resultat Hur vi berömmer gör skillnad Hur stärker du dina barn?Denna...

ORDETS KRAFT!

Vi är oklara över vad orden resulterar i. Ord är självgenererande, vad menas med självgenererande, Jo det blir som vi säger, så vad har du sagt? Lyssna här till Mukammed Qahtani. Han blir vald till årets internationella talare hos Toastmasters International.  ...