DET FINNS TRE SORTES SPRÅK HÄR PÅ JORDEN

PRAT, DISKUSSION OCH SAMTAL PRAT. Av allt som sägs är 90% PRAT , prat är utan värde. det är med andra ord värdelöst. DISKUSSION är det man ägnar sig åt i Riksdagen. Politikerna  saknar förmågan att vara överens. DISKUSSION kommer från Latinets “discutare”,...