SKAPA FRÅN INTET

I fall du skulle skapa från något, ändrar du bara på något. Ska du skapa något nytt, krävs att du börjar med ett blankt blad och skapar från intet.

MASSARU EMOTO

Följ länken för att ta del av den Japanska forskaren Massaru Emoto`s experiment när han utsätter ris för ord. Vi kan konstatera att ord är självgenererande och ytterst kraftfulla. Pröva gärna själv, du kommer att bli förvånad vad orden kan ställa till...

ALLA RESULTAT BEHÖVER MÄTAS 

För att ett resultat ska inträffa krävs det att det går att mäta. Allt som ska resultera i något behöver mätas. Utan att mäta så kan det bli vad som helst utom det som det ska resultera i. Då dyker garanterat  de oönskade resultaten upp.

STÄDPROCESSEN ÖPPNAR FRAMTIDEN

För att framtiden ska dyka upp krävs att vi städar i tillvaron. Avstår vi att städa dyker inte framtiden upp, då dyker historien upp och där finns intet att hämta. Framgångsrika personer städar upp till 80% av sin verksamma tid.